Termínovaný vklad Artesa PREMIUM - až 5,1 % p.a. úrok vyplacený ihned a předem

Kalkulačka

Úroková sazba P.A.
Celkem naspoříte**
čistý výnos
Veškerý úrok vyplacený předem
až 5,1 % p.a.
Pevná úroková sazba – jistý a předem známý výnos po celou dobu
100% POJIŠTĚNÍ
100% pojištění vkladů včetně úroků - až do 100 tis. EUR
20 000 Kč
Minimální vklad pouhých 20 000 CZK nebo 1 000 EUR

* Prostředky na termínovaném vkladovém účtu jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 EUR, resp. ekvivalentu v Kč.

 ** Reprezentativní příklad: Výše termínovaného vkladu 500.000,- Kč, období vkladu 24 měsíců (2 roky), úroková sazba 5,1 % p.a., Čistý úrok po zdanění 43.350,- Kč. Celková částka Termínovaného vkladu včetně úroků na konci 2-letého období 543.350,- Kč. Podmínkou pro založení takového Termínovaného vkladu je ze zákona členství v družstvu, složení základního členského vkladu ve výši 1.000,- Kč a dalšího členského vkladu ve výši 49.000,- Kč, který ve svém součtu představuje 1/10 výše Termínovaného vkladu. Reprezentativní příklad má pouze informativní charakter.


Artesa. Spolehlivá finanční instituce už od roku 1999.

  • Důvěryhodná česká společnost s více než dvacetiletou tradicí
  • Rodinný přístup a profesionalita
  • Možnost navštívit nás v Praze i Ostravě
  • Nadstandardní úrokové sazby
  • Pojištění termínovaného vkladu včetně úroků až do 100.000,- EUR

Základní parametry Termínovaného vkladu PREMIUM

  • Vklad uzavíraný na pevnou dobu trvání
  • Garantovaná pevná úroková sazba - jistý výnos, vyplacený dopředu ihned po založení vkladu
  • Úrokový výnos převedeme na Váš běžný účet a můžete s ním okamžitě nakládat
  • Termínovaný vklad PREMIUM lze uzavřít na dobu od 12 do 60 měsíců

Přehled úrokových sazeb

Často se nás ptáte

Na jakou maximální výši si můžu založit termínovaný vklad?

Maximální výše vašeho termínovaného vkladu není omezena, záleží zcela na vás. Minimální částka je 20.000,- Kč.

Jaké jsou úroky termínovaných vkladů? Mohou se mi v průběhu trvání vkladu měnit?

Aktuální úrokové sazby všech termínovaných vkladů naleznete u jednotlivých produktů. Sazba na vašem termínovaném vkladu je po celou dobu trvání GARANTOVÁNA, tzn. nemůže se změnit.

Můžu svůj termínovaný vklad předčasně ukončit?

Termínované vklady lze ukončit vždy 3 měsíce po datu aktivace, tzn. po připsání veškerých financí na běžný účet klienta. Sankce za předčasný výběr termínovaného vkladu je 1,5 % z vybírané částky, minimálně 1.000,- Kč. Bližší informace o výběrech z termínovaného vkladu naleznete v našem Sazebníku.

Co je to členský vklad a jak se dělí?

Členský vklad je peněžitý vklad do družstva, díky kterému máte práva člena vyplývající ze stanov družstva. Členský vklad se dělí na Základní členský vklad 1.000,- Kč a Další členský vklad v celkové výši 1/10 z uložené částky na termínovaném vkladu. Členské vklady nepodléhají úročení ani zákonnému pojištění. Výše vypořádání tohoto vkladu je provázána s hospodářským výsledkem družstva dle podmínek určených ve stanovách družstva.

Jaké jsou podmínky pro založení a úročení termínovaného vkladu?

Termínovaný vklad si může založit pouze člen družstva. S termínovaným vkladem se automaticky zakládá i běžný účet, který však není nutné aktivně využívat. Termínovaný vklad si můžete založit osobně na pobočce v Praze nebo v Ostravě. K založení je třeba mít u sebe dva doklady totožnosti a 1.000,- Kč v hotovosti ke splacení základního členského vkladu. Pro úročení prostředků na termínovaném vkladu je zapotřebí splňovat pravidlo 1/10 viz. níže.

Co znamená pravidlo 1/10?

Tímto pravidlem se musí řídit všechna spořitelní družstva. Pravidlo 1/10 musíte splňovat, pokud chcete, aby se vám jakýkoliv spořicí produkt u Artesy úročil. Vysvětlení vám dá příklad: 
Klient uloží na termínovaný vklad 100.000,- Kč. K tomuto vkladu je potřeba mít Základní členský vklad 1.000,- Kč a Další členský vklad 9.000,- Kč. Tyto dva vklady dohromady dávají výši 10.000,- Kč členského vkladu tak, aby splňovala pravidlo 1/10 z částky vložené na termínovaný vklad.

Dostanu členský vklad po ukončení spoření zpět?

V případě, že člen u nás již nemá žádný depozitní produkt, může ukončit členství. Vypořádací podíl je splatný do 3 měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za účetní období, v němž členství zaniklo dle stanov družstva. Pokud členství ukončíte kdykoliv během jednoho roku, členské vklady se Vám vrátí zpět v roce následujícím během července–září.