Pro individuální nabídku volejte 800 128 836

Účel úvěru

Kontokorentní úvěr slouží zejména k pokrytí krátkodobých finančních potřeb klienta, zejména pak pro financování jeho provozních potřeb a oběžných prostředků. V úvěrové smlouvě je sjednán úvěrový rámec, který umožňuje průběžné čerpání a splácení.

Základní parametry úvěru

  • individuální posouzení každé žádosti
  • poskytovaná výše úvěru 2 - 30 mil Kč
  • úročení čerpané částky sazbou od 9,0 % p.a
  • opakované čerpání úvěru po dobu 12 měsíců s možností prodloužení

Zajištění úvěru

  • zástavou oběžných aktiv klienta, která jsou předmětem financování (zásoby, pohledávky – potvrzená nebo oznámená nebo neoznámená zástava),
  • zástavou pohledávek z vkladu na běžném účtu
  • dalšími akceptovatelnými dozajišťovacími instrumenty po vzájemné dohodě