Představenstvo

Ing. Renáta Smoloňová

předseda představenstva

Renáta Smoloňová je absolventem ČVUT Praha, studijní obor Technická kybernetika.
Přináší si profesní zkušenost z manažerských pozic v Raiffeisenbank a Trinity Bank, a to v oblastech poskytování financování, řízení úvěrových rizik a správy úvěrového portfolia.  

V Artese, spořitelním družstvu zastává pozice Generální ředitel a Obchodní ředitel.

 

 

Ing. Jaroslav Výborný, MBA

místopředseda představenstva

Jaroslav Výborný je absolventem VŠE Praha, fakulta financí a účetnictví a Postgraduální studia na DePaul University Chicago/CMC Čelákovice. Ve své profesní kariéře působil zejména na seniorních pozicích v řízení úvěrových rizik, byl zástupcem ředitele úvěrových rizik v Komerční bance, členem představenstva a následně generálním ředitelem České Exportní banky. 

V Artese, spořitelním družstvu zastává pozici Ředitel řízení rizik.
  

Ing. Jan Kořínek, ACCA

člen představenstva

 Jan Kořínek je absolventem VŠE v Praze, obor Podniková ekonomika a management. V profesní kariéře se věnoval zejména externímu auditu podniků poskytujících finanční služby v rámci poradenských společností PricewaterhouseCoopers a Ernst & Young. Dále vedl ve skupině BNP projekty zaměřující se zejména na implementaci nových účetních standardů do zemí střední a východní Evropy.

V Artese, spořitelním družstvu zastává pozici finančího a provozního ředitele.