Představenstvo

Jan Roztočil

předseda představenstva

Jan Roztočil je absolventem Open University, kde získal Profesionální diplom v managementu.V letech 1992-2017 pracoval v TOP manažerských funkcích bankovního sektoru, nejprve v Komerční bance, a.s. následně v Citibank a.s., poté jako Senior Relationship manager-Team leader ve Volksbank CZ, a.s, kde načerpal mnoholeté zkušenosti s vedením týmu managerů korporátního bankovnictví, stejně jako zkušenosti v oblasti schvalovacích a bankovních procesů.Od roku 2011 působil v bance Expobank CZ a.s. (dříve LBBW Bank CZ a.s.), kde nejprve zastával pozici Senior Relationship managera, poté Ředitele pro velké společnosti a strukturované financování a následně i pozici Člena představenstva odpovědného za vedení úseku Corporate banking v oblasti zpracování a realizace obchodní strategie.

V Artese, spořitelním družstvu zastává pozici generálního ředitele.

Ing. Martin Krajíček

místopředseda představenstva

Martin Krajíček je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty podnikové ekonomiky. Má 27letou praxi ve finančních institucích, především v oblasti bankovnictví a investic. V České spořitelně/Erste Corporate Banking řídil 15 let odbor Regionálního Korporátního Centra (RKC Praha východ), kde zodpovídal za tým poskytující investiční, provozní a nemovitostní úvěry a další produkty skupiny Erste klientům v rámci segmentu středně velkých společností. Od roku 2017 působil ve společnosti AVANT inv. spol. v oblasti zakládání a správy fondů kvalifikovaných investorů, kde vykonával funkci člena představenstva a investičního ředitele.

V Artese, spořitelním družstvu zastává pozici obchodního ředitele.