Představenstvo

Ing. Jakub Černý

místopředseda představenstva

členství v představenstvu od 1. listopadu 2023

Jakub Černý je absolventem ČZU v Praze v oboru Ekonomika a management. V bankovnictví a finančních službách se pohybuje od roku 2010. Ve své profesní dráze působil na mnoha obchodních i analytických pozicích v malých i velkých bankovních domech působících v České republice. Působil též i v několika fintech startupových projektech a podnikatelských inkubátorech jako mentor a dobrovolník. Do Artesy přichází ze spořitelního družstva NEY, kde zastával pozici ředitele oddělení řízení rizik a předsedy úvěrové komise.

V Artese, spořitelním družstvu zastává funkci generálního ředitele a ředitele řízení rizik a dále je v Družstvu zodpovědný za řízení útvarů právní, personální a IT.


Ing. Jan Kořínek, ACCA

člen představenstva

členství v představenstvu od 1. září 2023

Jan Kořínek je absolventem VŠE v Praze, obor Podniková ekonomika a management. V profesní kariéře se věnoval zejména externímu auditu podniků poskytujících finanční služby v rámci poradenských společností PricewaterhouseCoopers a Ernst & Young. Dále vedl ve skupině BNP projekty zaměřující se zejména na implementaci nových účetních standardů do zemí střední a východní Evropy.

V Artese, spořitelním družstvu zastává funkci finančího a provozního ředitele a dále je zodpovědný za řízení obchodního úseku.