Představenstvo

Ing. Jakub Černý

místopředseda představenstva

 

 

 

Ing. Jan Kořínek, ACCA

člen představenstva

 Jan Kořínek je absolventem VŠE v Praze, obor Podniková ekonomika a management. V profesní kariéře se věnoval zejména externímu auditu podniků poskytujících finanční služby v rámci poradenských společností PricewaterhouseCoopers a Ernst & Young. Dále vedl ve skupině BNP projekty zaměřující se zejména na implementaci nových účetních standardů do zemí střední a východní Evropy.

V Artese, spořitelním družstvu zastává pozici finančího a provozního ředitele.