Spořicí účet Artesa UNIVERSAL

Spořicí účet, na kterém máte výhodně uložené finanční prostředky stále k dispozici. Jedná se tak o UNIVERSÁLní nástroj pro pravidelné spoření či krátkodobé zhodnocení Vašich finančních prostředků, které nechcete mít vázány.

Přednosti Spořicího účtu Artesa UNIVERSAL

 • prostředky na Spořicím účtu máte kdykoliv k dispozici – žádná Výpovědní lhůta
 • účet je uzavírán na dobu neurčitou
 • zřízení, vedení i zrušení účtu zdarma
 • žádný minimální vklad ani minimální zůstatek – je to jen na Vás
 • neomezený počet i objem vkladů a výběrů z účtu
 • úroky jsou připisovány na konci každého kalendářního měsíce
 • možnost volby nakládání s úrokovým výnosem:
  • na konci každého měsíce převod úroků kam si budete přát – úroky tak máte ihned k dispozici
  • připsání úroků k zůstatku Běžného účtu
 • Prostředky na Spořicím vkladovém účtu jsou ze zákona pojištěny do výše 100.000,- EUR, resp. ekvivalentu v Kč.

Nadstandardní úrokové sazby

Měna Úroková sazba (p.a.)
CZK 4,75 %

Prostředky na Spořicím účtu jsou včetně úroků pojištěny až do výše 100.000,- EUR, resp. ekvivalentu v Kč.

 

 

Často se nás ptáte

Na jakou maximální výši si můžu založit spořicí účet?

Maximální výše vašeho vkladu na spořicí účet není omezena, záleží zcela na Vás.

Jaké jsou úroky na spořicím účtu? Mohou se mi v průběhu trvání vkladu měnit?

Aktuální úrokovou sazbu spořicího účtu naleznete u jednotlivých produktů. Sazba na vašem spořicím účtu je po celou dobu trvání POHYBLIVÁ, tzn. může se změnit.

Co je to členský vklad a jak se dělí?

Členský vklad je peněžitý vklad do družstva, díky kterému máte práva člena vyplývající ze stanov družstva. Členský vklad se dělí na Základní členský vklad 1.000,- Kč a Další členský vklad celkově ve výši 1/10 z uložené částky na spořicí účet. Členské vklady nepodléhají úročení ani zákonnému pojištění. Výše vypořádání tohoto vkladu je provázána s hospodářským výsledkem družstva dle podmínek určených ve stanovách družstva.

Jaké jsou podmínky pro založení a úročení spořicího účtu?

Spořicí účet si může založit pouze člen družstva. Se spořicím účtem se automaticky zakládá i běžný účet, který však není nutné aktivně využívat. Spořicí účet si můžete založit osobně na pobočce v Praze nebo v Ostravě. K založení je třeba mít u sebe dva doklady totožnosti a 1.000,- Kč v hotovosti ke splacení základního členského vkladu. Pro úročení prostředků na spořicím účtu je zapotřebí splňovat pravidlo 1/10, viz. níže.

Co znamená pravidlo 1/10?

Tímto pravidlem se musí řídit všechna spořitelní družstva. Pravidlo 1/10 musíte splňovat, pokud chcete, aby se vám jakýkoliv spořicí produkt u Artesy úročil. Vysvětlení vám dá příklad:

Klient uloží na spořicí účet 100.000,- Kč. K tomuto vkladu je potřeba mít Základní členský vklad 1.000,- Kč a Další členský vklad 9.000,- Kč. Tyto dva vklady dohromady dávají výši 10.000,- Kč členského vkladu tak, aby splňovala pravidlo 1/10 z částky vložené na spořicí účet.

Dostanu členský vklad po ukončení spoření zpět?

V případě, že člen u nás již nemá žádný depozitní produkt, může ukončit členství. Vypořádací podíl je splatný do 3 měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za účetní období, v němž členství zaniklo dle stanov družstva. Pokud členství ukončíte kdykoliv během jednoho roku, členské vklady se Vám vrátí zpět v roce následujícím během července–září.