Zahraniční platby

Zahraničními platbami je zpracování příchozích a odchozích zahraničních plateb v cizích měnách a v CZK. Zahrnuje i platby v cizích měnách do jiných bank v ČR.

Výhody pro vás

 • rychlé zpracování platebních příkazů
 • zadání platby elektronicky i osobně
 • individuální denní kurzy pro platební operace

Povinné náležitosti zahraničního Platebního příkazu

 • částka převodu
 • měna převodu
 • datum splatnosti
 • číslo Účtu plátce a adresa plátce
 • číslo Účtu příjemce, popř. jedinečný identifikátor Účtu příjemce IBAN a adresa příjemce
 • jedinečný identifikátor banky příjemce (odpovídající BIC banky Příjemce, SWIFT adresu) a adresu banky příjemce
 • důvod platby (do tohoto pole lze uvést také informaci pro příjemce)
 • typ poplatku, tj. označení, která strana bude hradit poplatky (OUR, BEN nebo SHA)
 • autorizace Klienta.

Nepovinné náležitosti zahraničního Platebního příkazu

 • místo a datum vystavení
 • reference plátce
 • další pokyny

Poplatky za zahraniční platby dle dispozice

 • SHA – Plátce hradí poplatky své banky, Příjemce hradí poplatky své banky a případné poplatky dalších zprostředkujících bank.
 • OUR – Plátce hradí všechny poplatky, tj. poplatky své banky, poplatky banky Příjemce a případné poplatky dalších zprostředkujících bank.
 • BEN – Příjemce hradí všechny poplatky, tj. poplatky své banky, poplatky banky Plátce, případné poplatky dalších zprostředkujících bank.

Zvláštním typem jsou tzv. Europlatby, kterými se rozumí převod podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2560/2001 o přeshraničních platbách v měně EUR do výše 50.000,- EUR v rámci zemí EHP s platným, správně zadaným kódem banky (BIC), číslem účtu příjemce v podobě IBAN, variantou poplatku SHA a bez zvláštních požadavků na zpracování.

Poplatky

Aktuální výši poplatků naleznete v sazebníku poplatků