Platební karty

Platební karty umožňují nepřetržitý přístup ke svým prostředkům při platbách u obchodníků nebo při výběru z bankomatu. Artesa, ve spolupráci s ČSOB, vydává mezinárodní platební karty dvou největších karetních asociací – VISA a MasterCard. K jednomu účtu lze získat souběžně platební karty obou asociací.

Výhody pro Vás

  • peníze k dispozici kdykoli a kdekoli v tuzemsku i zahraničí
  • vysoké zabezpečení
  • bez poplatku za karetní transakce u obchodníků
  • možnost pojištění (cestovní pojištění, pojištění ztráty a krádeže platební karty, pojištění právní ochrany)

Přehled platebních karet

VISA Elektron Chip
 - mezinárodní elektronická karta vybavená čipem, kterou lze platit všude, kde je platební terminál označen logem VISA Elektron, stejně jako vybírat v bankomatech, označených tímto logem.

VISA Classic Chip
 - mezinárodní embosovaná karta vybavená čipem, kterou lze platit všude, kde je platební terminál označen logem VISA, stejně jako vybírat v bankomatech, označených tímto logem.

VISA Gold Chip
 - mezinárodní embosovaná karta pro vážené zákazníky vybavená čipem, kterou lze platit všude, kde je platební terminál označen logem VISA, stejně jako vybírat v bankomatech, označených tímto logem.

MasterCard Classic Chip
 - mezinárodní embosovaná karta vybavená čipem, kterou lze platit všude, kde je platební terminál označen logem MasterCard, stejně jako vybírat v bankomatech, označených tímto logem.

MasterCard Gold Chip
 - mezinárodní embosovaná karta pro vážené zákazníky vybavená čipem, kterou lze platit všude, kde je platební terminál označen logem MasterCard, stejně jako vybírat v bankomatech, označených tímto logem.

Přehled pojištění platebních karet

Pojištění ztráty - krádeže platební karty - chrání před finančními ztrátami v souvislosti se zneužitím platební karty, a to u všech neautorizovaných transakcí a transakcí s použitím PIN. Karta se s tímto pojištěním stane velice bezpečným platebním nástrojem a její ztráta či krádež již nebude tak nákladnou záležitostí, jako pro klienty bez pojištění.

Pojištění pro cesty do zahraničí k platebním kartám - je určeno pro držitele platebních karet pro cesty do zahraničí a jejich rodinné příslušníky. Pojištění je platné po celou dobu platnosti karty, po dobu pobytu v zahraničí kdekoliv na světě, nejdéle 90 po sobě jdoucích dnů v rámci jedné cesty do zahraničí.

Pojištění právní ochrany pro řidiče motorových vozidel - je určeno držitelům platebních karet, kteří jsou zároveň řidiči motorových vozidel. Pojištění jim pomůže při prosazování jejich právních zájmů, odvrácení rizika vzniku nákladů nebo jejich případnému zmírnění.

Poplatky

Aktuální výši poplatků naleznete v sazebníku poplatků.