Organizační schéma

Funkci výboru pro audit v Artesa, spořitelní družstvo plní Kontrolní komise.